Basılı Yayıncılık

Kurumsal Dergi Yayıncılığı

Yeni dünyada işler dijitale geçiş yapıyor gibi dursa da okur ile kurum arasında köprü görevigören en eski etkileşim yollarından biri dergi yayıncılığı.Hedef kitleleri, konseptlerive içerikleri ile kurumsal dergilerbilgilendirici bir platform yaratarak okuyucuya ulaşıyor. Düzenli yayınlarhalinde dergileri okuyucu ile buluşturmak, aynı zamanda marka algısını da yukarıya taşıyor. Kurum içi dergiler, iç iletişimi güçlendiren yayın organlarıdır. Kurumda olan değişimler, gelişmeler ve faydasağlayacak bilgiler, sektörden haberlerile harmanlanıp okuyucu ile buluşur.

Haberler, röportajlar…

Kurumda olan gelişmeler, paylaşmak istenilen yeni ürünler, sektörden haberler ile şekillenen prestijli bir yayın sahibi olmak sadece marka bilinirliğinizin değil etkileşim gücünüzün de artmasına neden olur. Özellikle basılı yayınlargibi prestijli projelerin odağında “kurumsal kimlik” yer alır. Dergiler, kurumların iç dünyasının dışa yansımasıdır. Marka ve kurumsal kimliğin, yazılı basında doğru algıyı yaratması için, tasarım diliçok önemlidir. Doğru mecraları,doğru reklam diliile kullanmak, görsel algıyı tetikleyen unsurlardandır.

Openmedia, yıllardan beri süregelen basılı yayıncılığın önde gelen ajanslarındandır.  Yayıncılık alanında ABD’nin dört büyük dergi grubundan biri olan Meredith International’ın Türkiyetemsilcisidir.